Globetree CV
Videos Globetree
Globträdets CV

Latest News / Senaste Nytt

2015-12-03
Temat för årets Globdagar:
Hur gör vi Children's Meeting Place på FN i Nairobi mer synlig, tillgänglig, hållbar, kul och spännande!
Det blev en fantastisk skaparverkstad när 130 barn och vuxna från 25 länder- faktiskt alla världsdelar! - möttes under årets Globdagar tillsammans med elever och lärare från sex stadsdelar i Stockholm. Alla kom med idéer och konkreta modeller hur Children's Meeting Place - Barnens Mötesplats på FN kan bli mer synlig, tillgänglig, kul och spännande. Vuxna - ledare och lärare - deltog i ett Open Café med temat: Hur kan vi vuxna ge stöd till barnens idéer - så dom förverkligas i praktiken!
The theme for this year's Globe Days: How to make the Children's Meeting Place at the UN in Nairobi more visible, accessible, sustainable, fun and exciting!
The GlobeDays became a fantastic creative workshop where 130 children and adults from 26 countries - from all continents! - met with students and teachers from six City districts of Stockholm. All came with ideas and worked on models to make the Children's Meeting Place Children's Meeting Place at the United Nations in Nairobi more visible, accessible, fun and exciting.
Adults - the leaders and teachers - participated in an Open Café. The theme: How can we adults give support to the children's ideas - from ideas to action!

Globdagen på Stockholms Stadshus
Globeday at Stockholm City Hall

I Stadshuset finns en riktig Skattkista! Förr i tiden hade man pengar i den. När klockan slog 12 på Millennienatten förvandlades pengakistan. Den blev en kista där barn lägger hälsningar och saker som är viktiga inför framtiden. Nästa Millennium öppnas Skattkistan och man kan läsa och se vad barn i världen tycker är viktigt. Det blev lång kö till Skattkistan när alla barn kom för att lägga sina symboler, presenter och berättelser.
I Gyllene Salen i Stockholms Stadshus visade barnen sina modeller och berättade om sina idéer för Stadsdirektör Lars Rådh och andra ledare i Stadshuset, Utbildningsförvaltningen och speciellt inbjudna gäster. Tio dagar senare fylldes salen av årets Nobelpristagare och deras gäster.

Children handed over messages and special items to the Treasure Chest. In the City Hall outside the door of the Lord Mayor of Stockholm is a treasure chest. In the past, the tax money of Stockholm citizens was kept there. The Millennium at midnight when the clock stroke 12 Globetree stood by the treasure chest together with the Lord Mayor and children. The chest was opened and declared transformed to be a treasure chest keeping children's concerns, wishes and ideas for the future. At special occasions the Treasure Chest is opened and the young participants of the GlobeDays were proud and amazed when they handed over their messages, symbols and gifts. At the next Millennium - year 3000 - the treasure chest will be opened and one thousand years of children's concerns will come out!
The children's models showing their ideas for the Children's Meeting Place was displayed In the Golden Hall of the Stockholm City Hall. The children explained their ideas for the Guests of Honor the Chief Executive Officer Mr. Lars Rådh, former Swedish Ambassador in Kenya Ms. Inga Klevby-Björk also former Deputy Executive Director of UN Habitat, The Children's Ombudsman of Stockholm, the Director of the Education Department of Stockholm City and other invited guests. The Lord Mayor sent her regret, she was on mission out of town.

Förberedelserna / Preperations

Alla vuxna - hedersgäster, ledare och volontärer blev djupt berörda när barnen förenade vatten och jord i Our Uniting Water and Soil Ceremony i Stadshuset. Barnen har med sig en skål vatten och en handfull jord från en plats dom värnar om och berättar varför just den platsen är så viktig. Som avslutning läste barnen Deklarationen om Världens Vatten och Jord och överlämnade en skål med det förenande vattnet och jord till hedersgästerna. Alla samlades vid Barnens Mötesplats, den gamla Eken på Borgargården, där hedersgästerna gav vattnet och jorden till Ekens rötter.

All adults - Guests of Honor, lecturers, teachers, chaperons and volunteers were deeply moved when the children united their water and soil in Our Uniting Water and Soil Ceremony at the City Hall. The children brought a bowl of water and a handful of soil from a place they care for at home. One by one the children came up to the Crystal Bowl and shared their concern for their water and soil. The children read their Water and Soil Declaration and handed over united water and soil to the Guests of Honor. The sound of a seashell led the way to the Children's Meeting Place, the old oak tree at the Courtyard. The Guests of Honor moved around the tree and gave the united water and soil to the roots of the oak tree.

Vattenceremonin / Our Uniting Water Ceremony

Innan Farewell och goodbye bjöd Stockholms Stad på lunch i Gyllene Salen!
STORT TACK till Stockholms Stad för ert fina stöd och en fantastisk dag i Stadshuset!
och
STORT TACK till Telge Energi - för ett fantastiskt samarbete och uppdraget vi fick att bjuda in barn från alla världsdelar! Tack vare ert evenemang Childrens Climate Conference (CCC2015) blev Årets Globdagar verkligen globala dagar!

Lunch at the Golden Hall closed the GlobeDays - farewell and a promise: We must meet again at Children's Meeting Place in Nairobi 2017 - and meet the world's leaders and see our ideas come true!
Imagine - 10 days later - the same Golden Room was filled with Nobel Laureates and their families, friends and invited guests!
We thank the City of Stockholm for wonderful support and an unforgettable day in the City Hall!
and
we thank the company Telge Energy - for the assignment we got to invite children from all over the world!
It was thanks to the Childrens Climate Conference (CCC2015) the GlobeDays this year became truly global days!


2015-11-28
Childrens Climate Conference (CCC2015) i Södertälje
Barnens klimatkonferens arrangerades av Telge Energi i Södertälje. Globträdet fick frågan om vi kunde hjälpa till med att bjuda in barn från 25 länder från alla världsdelar, vara rådgivare, hjälpa till med workshops och leda seminariet för vuxna. Vi tackade JA till det uppdraget. Klimatet är den största utmaningen som världen står inför. Alla måste hjälpa till - göra vad vi kan! Barnen inbjöds som officiella delegater till Stadshuset i Södertälje där dom berättade om klimatförändringar som redan pågår där dom bor och framförde tankar, oro, visioner och förslag inför framtiden. Målet med Barnens Klimatkonferens var att enas om ett budskap - en kommuniké - till den stora klimatkonferensen i Paris COP21. Dokumentet blev: "Act like a kid”
Tre av barnen från CCC2015 inbjöds till Klimatkonferensen i Paris till Young and Future Generations Day som hade mottot "Youth as Agents of Change”.
Det var mycket stolta barn som överlämnade budskapet och som avslutade med att blåsa ballonger tills dom sprack och konfetti flög omkring i rummet! Det var Daniel från Södertälje och Luisa och Juliette från Paris som fick detta mycket speciella uppdrag - att nå fram till världens ledare som möttes i Paris. Dom vuxna som deltog i seminariet How can we support the children's concern for the Climate Change gick till omedelbar action med att skapa en CCC Still Running! hemsida.

Childrens Climate Conference in Södertälje
Children's Climate Conference (CCC2015) was organized by Telge Energi in Södertälje just south of Stockholm. Globetree was asked to help by inviting children from 25 countries representing all continents, be advisors to the planning team, assist with workshops and lead the seminar for the adult leaders of the children. We accepted the mission. The climate is the greatest challenge facing the world. Everyone need to support - to do what we can! The children were invited as Official country delegates to the City Hall of Södertälje, where they talked about climate change that they already can observer where they live. The thoughts, concerns, visions and proposals for the future that the CCC2015 agreed upon became a message to the big UN Climate conference in Paris COP21. The communiqué was: ""Act like a kid"
Three of the children from CCC2015 were invited to the Young and Future Generations Day of COP 21 which had the motto "Youth as Agents of Change”. It was very proud children presenting the message and was finished with blowing balloons until they burst and confetti flew around the room! It was Daniel from Södertälje and Luisa and Juliette from Paris who received this very special mission - to reach the world leaders who met in Paris.
The adults who participated in the seminar How can we support the children's concern for the Climate Change went into immediate action to create a CCC Still Running! homepage.

Flera videoklipp
Our Message to Paris COP21
Mariette - The Next Generation Call
A Message from Minister of Foreign Affairs of Sweden - Margot Wallström
A message from Kenya
A message from Tanzania
A message from Jokkmokk
Welcome to CCC 2015

2015-10-20
Update on the Children's Climate Conference (CCC2015) and the GlobeDays
The status right now is that 25 countries from all continents are invited to the CCC2015 and the GlobeDays. The focus of the GlobeDays is the Children's Meeting Place (CMP) at the UN in Nairobi. There is an obvious connection between the CCC2015 and the CMP. Climate change is a critical issue for all life on Earth and will have a central place in the Children's Meeting Place at the UN. What the children agree on during the GlobeDays will be followed up at schools in Sweden as well as in 25 countries worldwide.
Globetree Yearly GlobeDays is an annual meeting when the Globetree network evaluate the year that passed and plan for the year to come.

2015-10-20
Uppdatering av Children's Climate Conference (CCC2015) och Globdagarna
25 länder från alla kontinenter är inbjudna till CCC2015 och Globdagarna. Det finns en självklar koppling mellan Barnens Klimatkonferens och Barnens Mötesplats på FN. Klimatfrågan är en ödesfråga för allt liv på jordklotet och kommer att få en central plats vid Children's Meeting Place på FN. Det som barnen enas om under Globdagarna kommer att följas upp på skolor i Sverige och i 25 länder i världen.
Globdagarna är återkommande möten då Globträdets nätverk utvärderar året som gått och planerar året som kommer.

2015-09-16
Study-tour to Sweden from Kenya 18-30 September
Globetree and school of Farsta schools invited Francis Demesi, Chris Omondi and Hellen Mutheni from Kenya to Sweden. All three support the Globetree Study Tours in Kenya. Francis and Chris are working in Dandora, Nairobi with rap music where their work has received awarded international recognition. Hellen is the first female taxi driver in Nairobi and is now running her own company. During the two weeks in Sweden Francis and Chris will have workshops with schools in Stockholm. Hellen will look into different exchange programs between Kenya and Sweden.

2015-09-15
Studieresa till Kenya 14-24 Januari 2016
Nästa studieresa till Kenya blir 14-24 januari 2016.
Om du vill veta mer om studieresan - ring eller maila oss!
Studieresan till Kenya 14-24 Januari 2016

2015-09-14
Cultural visit to Java Bali 1 1-10 September
In September Kajsa Dahlström was invited to the opening ceremonies of Wot Batu, created by renowned Indonesian artist, Selesar Sunaryo. Together with the Indonesian Minister of Education and Culture Anies Baswedan the President of Globetree was asked to give a speach to the inauguration of this massive outdoor installation of megalithic stone structures and huge totemic columns. This outdoor museum gives a perspective and a reminder of a pre-societal world, a time when humans lived as one with the natural world. The stones, gathered from all points in the world, gives a deep reaffirmation of human unity. Kajsa travelled together with Neil Clifford, a Canadian sculptor, who Globetree first introduced to Bali and their carvers, 25 years ago. Neil was returning to re-connect with his teachers from so many years ago.

The tour to Java and Bali, Indonesia also included visits and support the traditional puppet playing of Wayang Golek (Javanese wooden puppets) and Wayang Kulit (Balinese shadow puppets). The visit to Jelekong, near Bandung, now lies in the hands of but a few gifted dalangs. The puppeteer, Iden Sunarya, who two times has been touring in Sweden was invited to join to Bona, in Bali, to engage and be inspired by Made Sidia, the son of the great Balinese dalang master, I Made Sija.

Made Sidia, many years ago got support from Globetree and Sida to build a culture centre. He has managed to develop a remarkable and vibrant Balinese Culture Centre, Sangar Paripurna, where more than 200 children come every day to learn Balinese dance, gamelan music and Wayang Kulit puppetry. Made shared with Iden many stories of the creation, inspiration and building of the centre, and Iden returned home to Java, enlightened and determined to create his own centre for the many children eager to learn Wayang Golek.

2015-09-12
The Yearly GlobeDays 28-30 November
Globetree invites it's network to the Yearly GlobeDays for evaluation of the year that passed and plan for the year to come. This year Globetree asked the organizers of Children's Climate Conference (CCC2105) if the participants from the 20 nations coming to the conference can participate in the Yearly GlobeDays. We received a favorable response. The theme for the GlobeDays is to discuss the Children's Meeting Place at the UN in Nairobi - to make it more visible, accessible, sustainable, fun and exciting for communication between children and decision makers of the world.

2015-09-12
Årets Globdagar 28-30 November
Globträdet inbjuder varje år sitt nätverk till Globdagar då vi utvärderar året som gått och planerar året som kommer. Vi ställde frågan till arrangörerna för Children's Climate Conference (CCC2105)  om deltagarna  i konferensen kan stanna ytterligare några dagar i Sverige och delta i Globdagarna.  Vi fick positivt gensvar. Årets Globdagar får därmed en unik global plattform för att samtala om Children's Meeting Place på FN i Nairobi - att göra platsen mer synlig, tillgänglig, hållbar, kul och spännande för samtal mellan barn och beslutsfattare i världen.

2015-08-01
Children's Climate Conference in Södertälje 25-28 november
Globetree is asked by the organizer of the Children's Climate Conference (CCC2015) to help invite children from 20 countries in the world to the conference. Organizer is Telge Energi in collaboration with the Municipality of Södertälje and the World Wildlife Foundation (WWF). The Children's Climate Conference will take place the week before the UN's major climate conference in Paris COP21. The idea of the CCC2015 is to make sure the children's voices will be heard. The children will live with the consequences of the adults decisions.

2015-08-01
Children's Climate Conference i Södertälje 25-28 november
Globträdet fick frågan av arrangören för Children's Climate Conference (CCC2015) om vi kunde hjälpa till att bjuda in barn från 20 länder i världen till konferensen. Arrangör är Telge Energi i samarbete med Södertälje kommun och World Wildlife Foundation (WWF). Barnens klimatkonferens hålls veckan innan FN's stora klimatkonferens i Paris COP21. Tanken med konferensen är att visa att barnens röster är viktiga. Det är barnen som är framtiden och får ta konsekvenserna av de vuxnas beslut.

2015 Vår
Fokus på Children's Meeting Place
De senaste tre åren har vi haft fokus på att få Children's Meeting Place - The Mother Tree på FN i Nairobi (Kenya) mer synligt och kul att besöka. Under Studieresan till Kenya i januari blev det ett kreativt och inspirerande seminarium tillsammans med barn och vuxna från Kenya, Tanzania, Uganda och Sverige. Idéer vi fått diskuterades livligt och blev ett förslag med titeln: 11 suggestions to make the Children's Meeting Place - The Mother Tree visible, available and sustainable som presenterades för UNEP, UN Habitat, UNICEF och UNON och fick positivt gensvar. De som ansvarar för guidningen av FN-området blev entusiastiska. Children's Meeting Place gränsar till området där VIP:s planterar träd och en idé är att förena barnens område med VIP-området. Medan vi inväntar ett formellt svar från FN söker vi finansiering.

2015 Spring
The Mother Tree at the UN in Nairobi
Children's Meeting Place - The Mother Tree at the UN in Nairobi (Kenya) has been in our focus the last three years. We have got many ideas to make the Children's Meeting Place more fun and visible. In January this year we had a creative and inspiring seminar together with children and adults from Kenya, Tanzania, Uganda and Sweden. Old and new ideas were discussed and all are put together in a master plan "11 suggestions to make the Children's Meeting Place - The Mother Tree visible, available and sustainable." The 11 suggestions were presented to UNEP, UN Habitat, UNICEF and UNON and got a positive response. Those responsible for the guided tours of the UN were enthusiastic. The Children's Meeting Place is next to the area where VIP's of the world plant trees at the United Nations and one idea is to unite the two areas.
While we are waiting for a formal reply from the UN to our proposal we look for funding.

2015-02-23
Årets höjdpunkt är Tjugondag Knut-festen i Nairobi
Vi bjöd 270 barn - det blev 350!

Starten på studieresorna till Kenya är, sen några år, julfesten för barn som bor i slummen. Vi har introducerat Tjugondag Knut som är efterlängtad av många. Vi hade bjudit 270 barn. Det blev 350! Tur att det blev missförstånd - det köptes 6 getter istället för 5. Maten räckte precis och med lite trolleri räckte också julklapparna.
TACK till alla svenskar som deltar i studieresan och volontärer från Nairobi som jobbar för fullt för att allt ska fungera med inköp av getter, godis, matpaket, lekar, dans, matservering, julklappar, transporter, dekorera festplatsen - och mycket mer!
TACK alla ni som ger pengar som gör den här festen möjlig!
Läs Ranias och Elins brev om festen

"Julfest" på YMCA

Studieresan 2014
Elever, lärare och skolledare från Kvickenstorpsskolan och Hästhagsskolan i Farsta deltog i årets studieresa tillsammans med elever på gymnasiet och Barnets Ombud i Strängnäs och medarbetare i Globträdet. Tre dagar var vi i Dandora, en förort till Nairobi. Där finns Afrikas största soptipp och där finns Rosebella school och St Ann Children Rehabilitation Center som tar emot föräldralösa barn. Det pågår utbyte mellan skolorna i Farsta och Rosebella School och också stöd till St Ann - till mat, skor, skoluniformer och lärarlöner. Stöd kommer också från engagerade personer och föreningar i Kalix och Överkalix.
Hela programmet för studieresan 15 - 25 januari.

Dandora

Seminarium på FN
Children's Meeting Place - The Mother Tree
Studieresan avslutades med ett seminarium på FN i Nairobi vid Children's Meeting Place - The Mother Tree. Idag är mötesplatsen en stort, vackert akacieträd men nu vill vi att ett stort område kring trädet blir en mötesplats. Barn och vuxna från Simanjiro i Tanzania, Lugazi i Uganda och Kisumu, Kimabu, Dandora och Nairobi i Kenya kom med idéer tillsammans med gruppen från Sverige.
En koja bland grenarna, en gunga, en skylt som berättar om trädet, 193 fotavtryck - från ett barn i varje land i världen - som visar vägen till trädet, skattkista, bänkar, eldstad med stenar från fyra världsdelar, en skål för Vårt Förenande Vatten - Our Uniting Water, leksakslåda och en låda med material och verktyg för att skapa visioner för världens framtid.
Nästa år i juni planeras den Stora Mötesplatsen att invigas kring Mother Tree på FN!
Vill du veta mer eller ge hjälp till barn i Dandora - hör av dig till oss!

 

2014-11-13 Resan till Java /Bali


2014-10-13 Årets Globdag - Årsta Folkets Hus
Tema: Vad är viktigt i mitt liv? På skolan? Där jag bor? I Sverige? I världen? 70 elever och skolpersonal från Årstaskolan, Lillholmsskolan, Nybohovsskolan, Kvickentorpsskolan och Hästhagsskolan tillsammans med inbjudna gäster möttes på Årsta Folkets Hus för att samtala om det som är viktigt för mig själv, för skolan, där vi bor, i Sverige och världen - det som kallas skolans värdegrund. Vårens turné med föreställningen My Life från Dandora, Kenya och My Life Farsta inspirerade årets tema. Elever inledde dagen med dramatiseringar och berättelser. Samtalen i grupper blev intensiva. Många tog upp mobbing - det måste bort! Det är viktigt att visa respekt för varandra. Lyssna och se. Trygghet och arbetsro. Vi är lika mycket värda. Rasism och våld måste bort! Demokrati och jämlikhet är viktigt för alla - samhället och världen.
Grupparbete

Globdag

2014-09-11
Nyhetsbrev september 2014
Nyhetsbrev september
English Newsletter September 2014
Newsletter September

2014-09-10
2015 Studieresa till Kenya 15-25 Januari
Nästa studieresa till Kenya blir 15-25 januari 2015.
Under oktober kommmer programmet att uppdateras på hemsidan. Om du vill veta mer om studieresan - ring eller maila oss!
Study-tour to Kenya
Next Study-tour to Kenya will take place 15 - 25 January, 2015. In October the program will be on the website. To get more information about the study tour - call or email us!

2014-09-08
Elders Meeting - Java / Bali i November
I november kommer Kajsa Dahlström att åka till Java och Bali och besöka dem som en gång inspirerade visionen om Globträdet 1981. Inte bara vi i Globträdet börjar bli gamla - även de som stödde oss är äldre och flera är redan döda. Vi kommer att samtala om Globträdets 33 år och vägen framåt
Elders Meeting - Java / Bali in November
In November Kajsa Dahlström will go to Java and Bali and visit those who inspired and supported the Globetree when it became visible 1981. Not only we in the Globetree are getting old – also those who supported us are aging! We will reflect on the 33 years of Globetree Vision and Action and the pathway forward.

2014-09-07
Årets Globdag den 13 Oktober 13:00-17:00 på Årsta Folkets Hus
Tema: My Life och skolans värdegrund

Globdagen reflekterar över året som gått och får idéer inför framtiden i samarbete med barn, ungdomar och vuxna. Föreställningarna My Life och Child’s Life har inspirerat många skolor i sitt värdegrundsarbete och Globdagen har sin fokus på det temat.
Theme: My Life and important values in the school
The Yearly Globe Day will be mid-October. We invite Friends of Globetree for an evaluation of the year that passed and listen to ideas and suggestions for the future. The Globe Day is a true inspiration with the young ones at the helm.

2014 Mars-Maj
Vårturné med My Life och Child's Life
Vårens turné med My Life och Child’s Life pågick från slutet av mars till mitten av maj. Det blev föreställningar i 23 kommuner och totalt över 500 turnémil från Kiruna i norr till Åtvidaberg i söder. Med stöd från Lanstinget i Norrbotten och Stockholms stads Värdegrundssatsning hade vi också många workshops och seminarier.
Spring tour with My Life and Child's Life
Another tour with the performances My Life and Child’s Life was implemented from March – May which also included many workshops and seminars. We performed 60 performances in 23 Swedish municipalities/city districts and travelled more than 5000 kilometers

2014-03-19
Teater med barn i Rumänien
I mars besökte Peroy Kirchner Craiova i Rumänien för att se hur skådespelerskan Luiza Stanescu i samarbete med World Vision arbetade med drama för utsatta barn i Rumänien. Luiza har inspirerats av Globträdets arbete med My Life i Kenya och samarbetet fortsätter i Sverige.
Theater together with children of Romania
Peroy Kirchner visited Craiova in Romania to see how actress Luiza Stanescu in partnership with World Vision worked with drama for underprivileged children of Romania. Luiza was inspired by the Globetree work with My Life in Kenya and the cooperation continues in Sweden.

2014-02-04
Tjugondag Knut i Nairobi - vilken dag det blev!
Den 18 januari - några dar efter Tjugonde Knut blev det en efterlängtad FEST för alla de 250 barn och ungdomar som kom till YMCA i Nairobi!
Det blev 2013 års Julfest! De flesta barnen kom i två bussar fulla av förväntan.
Ni anar inte hur mycket folk man kan få plats med!
Vi kunde bjuda på mycket mat (4 grillade getter, kyckling, glass, läsk etc etc) plus fiskdamm med julklappar, lek, disco, dans och mycket mer.
Tack alla som bidrog med pengar och gåvor som gjorde den här festen möjligt!
Varmt tack till Kvickenstorpsskolan och Hästhagsskolan i Farsta för hundratals presenter = totalt över 140 kilo som vi lyckades få med oss ner.
Tack till alla svenska deltagare som var med på Studieresan och våra vänner i Nairobi som fick fullt upp med att packa, springa , servera och serva alla barn som njöt och upplevde en av sina finaste stunder i livet.
Det enda som vi kan förmedla är lite bilder i ett försök att återskapa den otroliga glädjen som ni bidrog med.
TACK!

"Julfest" på YMCA

Dandora

2013-12-01
Julfest i Nairobi
Årets julfest för 300 barn från slummen och gatan i Nairobi (Kenya) blir senare i år - när julen dansas ut - kring Tjugondag Knut.
För de flesta barnen som bjuds in är det enda dagen på året de äter sig riktigt mätta.
Det är också dagen de får godis, läsk, kakor och en present...
Läs mer på följande länkar.
Nyhetsbrev inför julfesten
Julfest i Nairobi med bilder från julafton 2012

2013-11-26
Info om studieresan till Kenya 16-26 Januari 2014

2013-10-14
Höstturné med My Life och Child's Life
My Life och Child's Life kom tillbaka under hösten och spelades i Skinnskatteberg, Norberg, Eskilstuna, Linköping och presenterades på Riksteaterns Scengalej i Norrköping.
I Stockholm spelades föreställningarna i Bredäng, Farsta, Gröndal, Husby, Rinkeby och Tensta.
På Blå Huset i Tensta repeterade vi My Life Tensta som blev ”för-band” till My Life Nairobi. Killar som berättade varför man bränner bilar och tjejer som berättade vad som måste ändras i Tensta. Vi hade stöd och fint samarbete med Trygg i Tensta och Voice of Tensta.

Årets Globdag på Blå Huset
Årets Globdag på Blå Huset blev summering och Farewell Party för alla som medverkat i My Life-projektet. Gäster från Norrbotten och Rumänien kom och berättade hur dom ska fortsätta samarbetet med My Life. Även elever som sett My Life i Solna och Husby kom till Globdagen.


2013-09-20
Länkar till material
Broschyr My Life
Efterarbete My Life
Efterarbete Childs Life

2013-09-15
Höstturné med My Life
Om en vecka kommer My Life gruppen från Dandora, Nairobi till Sverige för en tre veckors höstturné. Det här gången blir turnén i Stockholm och Mälardalen.

2013-08-23
My Life - Tensta
Nytt för höstens turné är samarbetet med Trygga Tensta.
Sex killar och tre tjejer från högstadiet i Tensta kommer att bli ”för-band” till My Life Dandora/Nairobi.
14 skolföreställningar i Järvaområdet är bokade.

2013-08-22 -- 2 sept.
Repetitioner inför kommande turné My Life
I slutet av augusti var Globträdet i Nairobi, Kenya och repeterade My Life med en ny skådespelare.
Vi såg resultatet av 4 Woman Business Projects som vi stöttat under året.
Tack vare intäkter från tidigare turnéer med My Life har fyra kvinnor startat hårsalong, restaurang, matservering och försäljning av begagnade barnkläder.

2013-07-16
The International Council of 13 Indigenous Grandmothers

The International Council of 13 Indigenous Grandmothers
Grandmothers från 13 ursprungsfolk i världen var hedersgäster i Our Uniting Water and Soil Ceremony vid Barnens Mötesplats på Borgargården, Stockholms Stadshus. De mötte många barn vid den stora eken - Barnens Mötesplats - som förenade vatten och jord som överlämnades till Grandmothers. Det blev avslutningen på deras två veckor långa program i Sverige som föreningen Auroras Ring ansvarade för. Grandmothers budskap var; - Tänk sju generationer framåt när ni tar beslut idag och världens viktigaste uppdrag är att värna om jordens framtid. Museichef Mårten Castenfors, Liljevachs, hälsade Grandmothers välkomna.
Program

2013-07-04
Barnens Mötesplats i Kneippbyn på Gotland

Under Almedalsveckan den 4 juli invigdes en Barnens Mötesplats i Kneippbyn på Gotland.
Barnens Mötesplats är ett träd, en ask, nära havet intill Pippi Långstrumps Villa Villerkulla och Sjörövarskeppet.
Två Grandmothers från urprungsfolk i Brasilien och USA var hedersgäster tillsammans med en gotländsk Grandmother Ingrid Wahlgren.
Ett särskilt tack till Eva Werkelin, VD för Kneippbyn.

2013-06-30
Nyhetsbrevet Juni 2013
Nyhetsbrev svenska
Newlsetter english

2013-05-01
Vårens turné med My Life och Child's Life
Vilken turné det blev. Under nästan två månader spelade vi över 60 föreställningar. Tack vare stöd från Norrbottens Läns Landsting gjordes kompletterande föreställningar och uppföljning i Norrbotten. Vi hade två veckor i samtliga Västernorrlands kommuner med stöd från Landstinget och Riksteatern. Det blev en vecka i Skåne, en vecka i Mälardalen och tre dagar på Konserthuset i Vara. Föreställningarna fick många gånger stående ovationer. Stoltast var nog gruppen på Teaterhögskolan i Malmö, där studerande och pedagoger undrade hur de kan vara så fantastiskt bra skådisar, utan utbildning! Föreställningarna finns presenterade på Riksteaterns Scenkonstportal.

2013-01-26
Studieresa till Kenya
På studieresan till Nairobi i januari deltog representanter från Kriminalvården, Fältassistenterna i Tensta, Trygga Tensta och lärare från Kvickenstorpsskolan i Farsta. My Life-gruppen, som turnerade i Sverige under hösten 2012, guidade in i sin hemmiljö i Dandora. Det blev många starka möten. Vi besökte också fängelser och skolor. Till Children's Meeting Place på FN-området hade vi med oss konstnärliga förslag till en skylt som kvinnor i svenska fängelser hade skapat. Skylten skall sättas upp vid The Mother Tree och de olika förslagen diskuterades med FN-personal och vi hoppas det blir verklighet i framtiden.
Program
Reseberättelse Kriminalvården

2012-12-31
Julafton 2012 i Nairobi
- Wow, what a Christmas!
Julaftonen blev en efterlängtad upplevelse för alla de 350 barn och ungdomar som kom till Kenya National Museum!
Tack till er alla som hjälpte oss med transporter, mat, grillade getter, dryck, musik/DJ, godis och presenter…!


Läs mer om julafton 2012


2012-10-30
Dags igen! Turné med föreställningarna My Life och Child's Life 23 september - 30 oktober med gruppen Maisha Yangu från Nairobi, Kenya.
Föreställningarna spelas av sex barn och ungdomar och handlar om deras liv i slummen och på gatan. Childs Life för F-5 och My Life för åk 6 och uppåt - även vuxna.

2012-10-28
Femte veckan i Sverige - Skellefteå, Sundsvall, Farsta, Årsta och anstalterna i Färentuna och Hinseberg

Femte veckan på turné

2012-10-21
Fjärde veckan i Sverige - Arjeplog, Boden och Kalix.

Fjärde veckan på turné

2012-10-14

Tredje veckan i Sverige - Jokkmokk, Arvidsjaur, Gunnarsbyn, Älvsbyn och Luleå.

Tredje veckan på turné

2012-10-07
Andra veckan - Kalix, Haparanda, Övertorneå och Gällivare.

Andra veckan på turné

2012-09-30
Första veckan - Nacka, Göteborg, Vänersborg och anstalten i Mariefred.

Första veckan på turné

2012-08-13
Under perionden 3 -13 augusti repeterade Peroy Kirchner med My Life gruppen i Nairboi, Kenya.

En paus i repetitionsarbetet i augusti, Nairobi.

INFO
Läs vårt senaste nyhetsbrev september 2012
Anmäl dig gärna till vår Globdag den 26 october 2012
Välkommen att delta till nästa Studieresa Kenya 17-27 januari 2013

2012-06-14
For six weeks in April/May five children and youth from Dandora, Nairobi 11 – 24 years old, performed My Life and Child’s Life in theatres, schools and other places in Sweden. The performances shared their experiences living in the slums and in the streets with focus on the vulnerability of a girl child.
25 municipalities/cities
were visited!
The next tour is planned for October in Norrbotten County – in the very north of Sweden. A project cooperation has started with the Female Prison Network of Sweden.
The performances at 4 female prisons deeply touched the inmates.
In November the children and youth of My Life will lead the way into Dandora for one day during the Globetree Study Tour to Nairobi. If you wish to join program 15 – 25 November – let us know! We send you the program!.
More pictures from My Life tour
My Life video from Nacka


2012-01-19
Nyhetsbrev 2012 Januari

2012-01-03
En ny turné i april - maj med teaterföreställningen My Life och Child's Life
Två föreställningar är på turné i Sverige och Norge i april - maj. Sex barn och ungdomar förmedlar erfarenheter om livet i slummen och på gatan i Dandora, en förort till Nairobi. Child's Life spelas för 6 - 10 år och My Life för ungdomar och vuxna. Vill du ha besök av en föreställning till din skola, högskola eller förening?
Information om föreställningar: Arrangörsinfo   Praktisk info   Skolinfo
Hör av dig till Peroy peroy@globetree.org

Se musikvideo "Trash is Cash" från Dandora

Theatre tour in April-May with My Life and Child's Life
Two theatre performances will be on tour in the Nordic countries in April - May. Six children and youth will perform life in the slums and on the street in Dandora, a suburb of Nairobi. They share their own experiences and life of friends and neighbors. Child's Life will be performed for the age-group 6-10 years and My Life for youth and adults.

2011-12-24
Julfest på Children Meeting Place, Nairobi   
För femte året i rad blev det julfest för barn som bor i slummen och på gatan i Nairobi . 150 barn och ledare möttes vid Children's Meeting Place intill Stadshuset. Det blev en fantastisk jul med grillat getkött, massor med annan mat, fiskdamm, lekar, trummor, dans och godispåsar! Även matkassar till familjer delades ut. Nairobis Lord Mayor deltog och hans tal blev en dans med barnen! Alla barnen skickar ett varmt TACK till alla som gav stöd till kalaset!

Christmas Party at the Children’s Meeting Place, Nairobi
150 children and leaders came to the Christmas party at the Children’s Meeting Place of Nairobi – next to the City Hall. Grilled goat meat, lots of other foods, The Fish Pond (a Swedish tradition of fishing gifts), games, drumming, dancing, face painting and candy bags made the day a success. Also groceries to some families were distributed. H-W. Mayor of Nairobi attended and his speech became a dance with the kids! All the children sent a warm THANK YOU to all supporting the party – we are sure your heard the cheers!


2011-11-18 till 27 nov
10 dagars studieresa till Kenya
Eslöv kommuns hemsida
Årets studieresa till Kenya sammanföll med 10 års jubileet av Children’s Meeting Place - the Mother Tree, som Globträdet ansvarar för på FN-området i Nairobi. Från Sverige deltog en delegation på 16 personer från Eslövs kommun, Växjö Universitet och Alingsås. De deltog i seminarier och program på National Museums of Kenya, FN, City Hall och Uhuru Park i Nairobi. De besökte familjer i Dandora - ett slumområde nära Nairobi - och besökte St Johns skola. Studieresan avslutades med safari till Masai Mara National Reserve. Eslöv knöt kontakter med barn och kommunledning från Lugazi i Uganda och planerade för ett partnerskap mellan kommunerna.
Bildspel - Slideshow

Study tour to Kenya
This year's Study tour to Kenya coincided with the 10th anniversary of the Children's Meeting Place - the Mother Tree. 16 persons – young and old - from 4 cities in Sweden came. They participated in workshops and programs at the National Museums of Kenya, UN, City Hall and Uhuru Park in Nairobi. The Swedish group also visited families in Dandora - a slum area near Nairobi - and St. John's school. The last days they made a safari to the Masai Mara National Reserve. The municipality of Eslöv had a first contact with children and municipal authorities from Lugazi in Uganda. The two municipalities plan for a Partnership program based on the Convention of the Rights of the Child and Sustainable Development.

Eslöv Lugazi
Ungdomar från Eslöv och Lugazi på YMCA.

Tioårsjubileum för the Mother Tree på FN i Nairobi
Vi firade 10 års jubileet av Children’s Meeting Place - the Mother Tree, som Globträdet ansvarar för på FN i  Nairobi.  Firandet pågick i dagarna tre 18 - 20 november. Starten blev i stadshuset för kommunledare i 4 länder. De förberedde sitt Löfte till Barnen. Barn och ungdomar berättade vad som är viktigt och angeläget på National Museum. Dag två var den Stora Dagen på FN. Barn, ungdomar och ledare för UNEP, UN Habitat, Unicef, Svenska Ambassaden, Stadshuset i Nairobi och Astronaut Loren Acton inledde dagen. Föreställningen My Life inspirerade 7 seminarier. Mother Tree 10 år som mötesplats hedrades med Our Uniting Water and Soil Ceremony. 3:e Dagen överlämnade borgmästaren ett träd till barnen i Nairobi - ett cypress träd - för samtal mellan barn och stadens beslutsfattare. Julibeet avslutades med en trädplantering i Uhuru Park till minne av en nära vän till Globträdet -  nobelpristagare Prof. Wangari Mathai och Globträdets rådgivare Börje Berglund som avled några veckor innan jubileet. Totalt deltog över 300 personer.
Bildspel - Slideshow

Ten Years Celebration of the Mother Tree at the United Nations in Nairobi
During three days we celebrated the 10th anniversary of the Children's Meeting Place - the Mother Tree at the United Nations, Nairobi -18 - 20 November.
The summary

2011-10-12
Premiere på M/S Hallunda
Arbetstagarna på Hallunda Dagcenter arbetade under våren fram en föreställning som baserades på deras resa till Åland. Föreställningen handlar om en kryssningsresa och vad som händer ombord med förvecklingar kring knark och pengar. Den har fått namnet M/S Hallunda och hade sin premiär den 12 oktober.
Flera bilder från M/S Hallunda


Premier at M/S Hallunda
The Hallunda Day Centre for disabled persons had its Opening Day of the play M/S Halllunda 12 October. The performance showed a cruise trip and what happens on board when drugs and money take the lead.

Video från teatern M/S Hallunda - Ombordstigning
Video från teatern M/S Hallunda - Bandtrailern

2011-10-09
Börje Berglund in memoriam

Börje Berglund


Börje Berglund som har varit Globträdets rådgivare sedan 1997 avled plötsligt den 9 oktober bara någon vecka efter han varit hedersgäst vid Framtidsträdets 25-års jubileum. Börje har deltagit i de flesta evenemang alltifrån Framtidsskeppet -98 i Globen, VM i Samarbete till studieresorna och mötet med barnen i Nairobis slumområden. Börje hade ett stort hjärta för att barn skulle få en fin uppväxt. Vi saknar en kär vän och ett stort stöd för Globträdet.

Börje Berglund In Memoriam
Mr. Börje Berglund, former Town Clerk/City Director Stockholm City Hall passed away suddenly on October 9 only one week after he was the Guest of Honor at the 25th Anniversary of the Future Tree. Börje was a close and dear friend and an extraordinary supporter of the Globetree. Börje participated in all big Globetree events starting with the Future Vessel 1998 at the Stockholm Globe Arena to the World Championship in Cooperation 2008 in Uganda. Börje had a big heart for children. We miss him very much.

2011-10-01
Framtidsträdets 25-årsjubileum  - Årets Globdag
För 25 år sedan hade vi det första Framtidsmötet på Stockholms Konserthus. 600 barn och ungdomar från 12 länder kom och svarade på frågan - Vad är Livsviktigt inför framtiden. Programmet avslutades med att alla gav en handfull jord till Framtidsträdet som planterades nedanför konserthustrappan. Stockholms Stad uppmärksammade 25-årsjubileet med att förse trädet med en emaljskylt som berättar Framtidsträdets historia och en bänk som omsluter trädet. Barn förenade vatten och jord som överlämnades till Framtidsträdet. Symboler och minnen från de 25 åren förenades i Grünewaldsalen och ska överlämnas till Skattkistan i Stockholms Stadshus.
 
Bildspel - Slideshow

Future Tree 25 Year Celebration
25 years ago we had the first Future Meeting at the Stockholm Concert Hall. More than 600 children from 12 countries came and gave their response to the question: - What is of life importance for the future. Children performed the response in drama, poems, dance, music, songs and visual arts at the same stage where the Nobel Laureates receive their awards. The program ended with the planting of an ash tree next to the Concert Hall. The City of Stockholm highlighted the 25th anniversary by providing the tree with an enamel sign that tells the history of the Future Tree history and a bench that surrounds the tree.

2011-08-15
My Life

Maisha Yangu is a performance about life in the streets. It is a story depicting a young girl who is forced to live in the streets and how she manages to survive. The actors are 4 children and 2 young adults. The show went on a tour around Sweden from April 7th to May 7th 2011. These children from Dandora, even though they are not professionally trained, have an excellent natural ability to communicate through drama and dance.

As serious as the story sounds, it involves lots of laughs and scenes that urge us to make the lives of street children in Kenya better. The story reminds us that we can’t move forward until we take care of our children.

Written and Directed by Ms Kajsa Dahlstrom – “Mama Kajsa” - actress and president of Globetree, a Swedish NGO. She interviewed many children and young people about their life in the streets. Therefore coming up with the play - a true story told by children through their own eyes. Globetree invited Maisha Yangu on tour in Sweden for one month this year. Maisha Yangu became a success and is asked to come back to Sweden next year for another tour.

We want Maisha Yangu to reach Kenyan audience and we welcome you, your friends and colleagues to the National Theatre.

THE SHOW IS FREE hence limited spaces. Please confirm your attendance for the 3pm, 5pm or 7pm show on the 20TH AUGUST 2011 @ the KENYAN NATIONAL THEATRE. To reserve a place call Mitchell 0721871217, or email us at info@maishayangu.com

2011-05-26
Inbjudan och Program - Studieresan till Kenya 17-27 November 2011
Studieresa till Kenya och firandet av 10-årsjubileet av The Mother Tree – The Children’s Meeting Place på FN-området i Nairobi.

2011-05-08
Our tour has now come to an end. We started in Eslöv on Monday which was a great day. Once again Erikshjälpen gave us a lot of support. Tuesday was a resting day.
Wednesday we went to Kaknästornet and went for swimming. We had our last performances on Thursday in Vimmerby.
Friday was a packing day and in the evening we had a farewell party at Rålambshovsparken in Stockholm.
On Saturday we said goodbye to Globetree and we left with sad hearts from Arlanda to Nairobi.
More pictures from last week on tour

2011-04-30
My Life has now toured for the third week.
We have been 2 days in Tensta, one day in Gävle and one day in Hällefors.
On Friday we had to go to the hospital in Eskilstuna as we thought that Aneta had a couple of broken fingers. But we were fortunate, her hand was allright. On Friday eventing we made another visit to Tensta. Our new friends there showed us arround and we had a lot of fun.
More pictures from the third week on tour

2011-04-21
My Life has now toured for the second week.
Due to Easter this was a short week but we have performed in Borlänge, Vålberg and in Karlstad.
We are a little tired so it is time for a good rest.
We will meet friends, play footboll, ride bicycle and watch a lot of movies.
More pictures from the second week on tour

2011-04-16
My Life is now on tour. This week we have been perfroming in Sättila, Skene, Falkenberg, Varberg, Laholm, Uddevalla, KF Gymnasium in Stockholm and Dieselverkstad in Nacka. It has been a lot of traveling for us.
The students in Sweden are warm welcoming. They loved our play and we are very happy about that. We were very nervous when we had our first big performance in Falkenberg. Some questions are a little funny, some think we are living in the bush. They should come to Nairobi and see how we really live and what our life really looks like. It is tough but fun.
Milcah: The weather is very cold. It is a nice place to be because the people are very good. I have even made a couple of friends. I would like to go to college here.
Jackson: It is very interesting and enjoyable. Nice food and warm welcoming. I would love to live here forever to help street children.
Aneta: I love Sweden, I love the food. The weather is not good. I like traveling and could stay here forever.
Dennis: Sweden is a nice place because they are good people and they are more organized. I like performing here in Sweden and I would like to stay here for ever.
Vivian: I like Sweden. I have met many friends. I like the milk here in Sweden.
More pictures from the tour

2011-02-28
My Life - en teaterföreställning med barn och ungdomar från Maono Kulturgrupp i Dandora, ett slumområde utanför Nairobi, Kenya, på turné i Sverige 9 april - 7 maj. Just nu repeterar de för fullt! Föreställningen handlar om livet i slummen och på gatan och framför allt om hur flickorna klarar en tuff vardag. Klicka på bilderna och läs mer som skådespelarna som kommer. De längtar till Sverige och räknar dagarna till april!
Du som vill veta mer om föreställningen och turnén med My Life - hör av dig till oss i Globträdet.
Cecilia Abrahamsson blogg - En dag i Dandora
Video om Maono på Youtube

Migration Marks Blogg - Dandora Dangerous Nairobi’s Dump Site

Tidningsartikel Afronline - Kenya: Dandora, the dark side of Nairobi

2011-01-23
Nyhetsbrev Januari 2011

2011-01-21
Julifrande i Kawangware, Nairobi, Kenya.
Tack för din julgåva
Tack Peter Wåhlin och Mickael Olofsson för bilderna.

2010-11-01
Invigningen av skylten på Eken, Stockholms Stadshus

Invigningen av skylten på Eken, Stockholms Stadshus

2010-06-22
General Assembly meeting of Eurochild in Brussels
Under 2 dagar deltog Kajsa Dahlström på Eurochilds årsmöte i Bryssel som hade fokus på End Poverty Now! Kajsa ingick i arbetsgruppen Child Participation.

2010-06-22
Blå Huset i Tensta
Blå Huset i Tensta skulle läggas ned. Där finns en fullt utrustad teater och andra lokaler för dans och skapande. Globträdet ingick i en krisgrupp för att häva nedläggningen. Vi lyckades – tills vidare! Under sommaren skriver vi en ansökan för att få finansiering att intervjua alla barn i Tensta – vad de vill använda Blå Huset till. Vi är övertygade om att barnen i Tensta kan ge många fina idéer och konkreta förslag.

2010-06-06
Senaste nytt från Globträdet.
Senaste Nytt - Latest News
Historien om Our Life turné - Our Life - Ashes from Icelandic Volcano

2010-06-08
Teaterpremiär i Hallunda
Teaterpremiär i Hallunda - bildspel i större format


I september 2009 började Globträdet ett skapande samarbete med Hallunda dagliga verksamhet. Vi har arbetat med teater en förmiddag i veckan. Tillsammans med arbetstagare och personal har vi skapat en föreställning: 
Det är bra att ha ett resmål! med deltagarnas längtan och drömmar. 
Premiär var det den 8 juni 2010. Föreställningen kommer att spelas flera gånger under hösten och arbetet fortsätter att utvecklas. Bl.a deltar Globträdet i september i ett seminarium med deltagare från runt om i Sverige.

2010-05-06
Turné med Our Life i Sverige mellan den 15/4-6/5Det blev en mycket dramatisk start på turnén med föreställningen Our Life. Ett isländskt askmoln tvingade gruppen att landa på flygplatsen i Amsterdam i stället för på Arlanda. De fick övernatta på flygplatsen, bagaget som innehöll all rekvisita fick inte kvitteras ut och en hade malaria. Läs gärna berättelsen och hur vi lyckades genomföra turnén tack vara ett fantastiskt stöd – från många!
Turneplan OurLife April 2010

2010-03-16
Förberedelser och repetitioner med " Our Life"
Kajsa Dahlström åkte till Nairobi i januari och i mars för att förbereda och hjälpa till med repetitioner för föreställningen Our Life som turnerade i Sverige i april.

2009-12-24
Julfest i Childrens Garden
Tack vare ett fantastiskt stöd kunde barnen från Childrens Garden få en härlig julfest med godispåsar, fiskdamm, grillat fårkött, god frukost och kvällsmat! En riktigt fin julafton! Fiskdamm var en nyhet för i år och blev mycket uppskattad – tack för alla bidrag till den!

2009-11-29

Updated programs for the Study Tour to Kenya 19 - 29 November
Inbjudan (Swedish)
Program 19-29 Nov.
Program 25-26 Nov - The National Museums of Kenya and United Nations
Bildspel från Studieresan i Kenya - bildspel i större format
2009-11-09

Globetree Newsletter Nov.2009
Latest news from the Globetree
Introduction by the Globetree Chair
1. Study Tour to Kenya 19 -29 November;Creation of the World Home at the United Nations
2. The 3rd World Championship in Cooperation, Malaysia 2 – 7 July 2010
3. Our Life – Children’s Garden Tour
4. Take off for The World Home - Globe Days
5. Lake Victoria Region Local Authority Cooperation (LVRLAC)
6. Full member of Eurochild
7. Christmas at the Children’s Garden

2009-10-06
Children’s Garden till Sverige
Turnéplan 19 - 30 september
Till Sverige kommer 9 barn och 4 vuxna och spelar föreställningen ”Our Life”. Det är en mycket bra teater-, musik- och dansgrupp som kommer och de har med sig starka budskap om livet på gatan och i slummen och hur utsatta barnen är. Jag tror mötet med barnen och ungdomarna i Children's Garden kan ge nya livsperspektiv till svenska ungdomar och kanske också nå även de ungdomar som tappat fotfästet eller förlorat sig i alkohol och droger.

Läs här om Jackson Geshege liv som är huvudpersonen i föreställningen.
En dag med Children’s Garden kan inspirera till att hitta samarbetsmöjligheter mellan flera förvaltningar: skol-, social-, kultur- och miljöförvaltning.
Children’s Garden ger undervisning upp till och med Primary School. Man har fokus på kultur; dans, musik, sång och drama. Alla barn deltar i odling och ger förslag på hur man ska plantera träd och växter.

Globedagen i Farsta den 21 september
World Home Thoughts
Reflections from Childrens Garden
Föreställningen Our Life och filmen Citizen Oketch
Bildspel från Globdagen i Farsta - bildspel i större format


2009-09-06
Children´s Garden to Sweden. Tour 19th - 30th of September
Globetree got support from the Swedish Institute with travel expenses for group of 9 children and 4 teachers/leaders from the Children’s Garden in Nairobi, Kenya. The support realizes a dream we have had in the Globetree - to organise a tour, with the Children's Garden combining performances with seminars and workshops.
The group from Children’s Garden is talented in theatre, music and dance and they will present their performance "Our Life". The play is based on their own experiences how it is to live on the streets and in their local environment.

Världshemmet - Årets Globdagar 21 – 22 september
EU-parlamentariker Anders Wijkman och kommunalråd Tord Tjernström från Strängnäs kommer till årets Globdagar, som arrangeras i samarbete med Children’s Garden, prof. Birgitta Qvarsell, Pedagogiska institutionen och prof. Karin Helander, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet samt Ingrid Engdahl, universitetsadjunkt och ordf. i Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire).
Under två dagar gör vi ett mini-bygge av Världshemmet där våra olika livserfarenheter och angelägenheter möts och visar på vägar hur vi lär av varandra och samarbetar över gränser. Till finalen dag 2 inbjuds politiker och tjänstemän på både lokal och nationell nivå. Delar av Världshemmet kommer att resa vidare till FN i Nairobi i november och blir upptakten till VM i Samarbete i Bryssel 2012.Children’s Garden spelar föreställningen ”Our Life” den 21 september kl. 18.00.
Boka tiden! Lokal är Vår Teater i Farsta. Kom gärna tillsammans med barn och ungdomar!

The World Home - Annual Globedays 21st-22nd of September
The group from the Children’s Garden will play an import role in the Globedays. The theme of the Globedays is “The World Home” which is an ongoing working process, running from the afternoon of Monday 21st until Tuesday 22nd September. On the program is the performance “Our Life” the 21 September at 18.00.
Our partners in the planning of the Globedays are The Children's Garden, OMEP (Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire) and Stockholm University (The Pedagogical Institution and The Centre for the Studies of Children’s Culture). Meet us at Vår Teater in Farsta.

2009-09-09
Studieresa till FN och Children’s Garden i Nairobi 19-29 november
Missa inte möjligheten att vara med på den studieresa till FN och Children’s Garden som vi planerar att göra den 19-29 november i år. Den kommer att utformas lite annorlunda än tidigare resor. Barn och ungdomar i Children’s Garden kommer att bli guider och dela med sig av sina erfarenheter.
På FN möts vi vid Children’s Meeting Place där vi presenterar Världshemmet och samtalar med ledare från FN’s miljöprogram (UNEP) och bosättningsprogrammet (UN Habitat). Studieresan är en fin fortbildning för er som arbetar och samarbetar med barn och ungdomar och behöver eller vill få ett internationellt perspektiv. Vi inbjuder både barn/elever och vuxna.
Hittills har över 300 personer deltagit i Globträdets studieresor till Kenya, Tanzania och Uganda. Du kan läsa om tidigare studieresor.

2009-09-06
Study Tour to UN and the Children’s Garden in Nairobi
Welcome to Globetree's Study Tour in Kenya with a meeting and presentations at the UN, a full day at Children’s Garden, a meeting at the National Museum of Kenya, the open air museum, Bomas and visits to schools and institutions for children from different walks of life.
The theme for the Study-tour this year is the World Home, which will be the theme for the World Championship in Cooperation planned to be held in EU-Brussels in 2012. Young people from the Children's Garden will be our guides in the program of the Study-tour.
The World Home will be presented to the head office for the UN environmental program (UNEP) ) and UN settlements (UN Habitat). Children and Mayors from cities around the Lake Victoria will join with their parts of the World Home.

2009-04-23
Amanda Löfgrens YWPA- scholarship

2009-03-23
Newsletter March 2009
1. Study-tour to the Children’s Meeting Place at the UN in Kenya – November 2009
2. WorldCiC in Malaysia: "We welcome the world in the spirit of cooperation”
3. Two awards to the Globetree within two months
4. Children’s program for the UN Habitat Regional Conference of Mayors of Capital Cities of Africa.


5. Plan for a tour of Children’s Garden performance in Sweden – This is Our Life!
6. Seminar and Workshop: Världshemmet – The World House
7. Partnership/twinning between Sweden and Uganda/Kenya
8. Rabbit project in cooperation with the Swedish Catholic Church
9. Christmas at Children’s Garden -08
10.Globetree on the move


2009-03-23
Study-tour to the Children’s Meeting Place at the UN in Kenya – November 2009
Invitation letter, Program and Practical Information all in one pdf file.

2008-12-24
Christmas at Childrens Garden 2008

2008-11-19
Globtree received the award from Icke-våldsfonden (Anti-violence fond) the 30th of November 2008 in St. Jacobs church, Stockholm.
See Ickevåldsfonden

2008-10-28
Report on the Globedays in Stockholm

Globedays in Stockholm

2008-10-20

Silver Rose Award, Brussels, 15 October 2008

See Video from Silver Rose Award
Text from www.solidar.org

Kajsa Dahlstrom, President of the organisation commented that she felt like she was receiving the Nobel Prize and stated that “The Silver Rose Award will inspire [our] vision and work”.

Globetree illustrates a positive way to promote children’s rights and participation. In keeping children at the centre of their work, Globetree works on a scientific base, using creative expressions, such as theatre, drama and art, as the key tool to mobilise and support children and their teachers in efforts to improve their lives and living environment. The idea is that adults have to learn to see how social and physical environments influence children’s behaviour; acknowledging that children included in this environment will naturally join in with decision-making processes, whilst children left outside often become a risk to themselves and others. Globetree has several international achievements and has hosted their representations in countries all over the world with the aim of bringing people together and developing a group vision of the future with the participation of children from all horizons. Their latest project was the World Championship in Cooperation hosted in Kampala, Uganda in June 2008 which intended to facilitate dialogue in a cooperative rather than competitive spirit by allowing the youth to formulate and propose solutions to issues impacting them for action and implementation-commitments from the adult stakeholders.

2008-09-17
Newsletter September 2008
Contents of our September 2008 Newsletter:
Globetree winning the Silver Rose Award;
The World Championship in Cooperation Kampala - June 2008;
WorldCiC at UNEP Children’s Conference, Stavanger, Norway;
Partnership/twinning between Sweden and Uganda/Kenya;
Children’s Garden First and Second Winner in National Art Festival, Kenya;
Globetree Yearly Globedays 24 – 25 October.

2008-09-16
Silver Rose Award Logo

Globetree is honored to have been chosen
as the first Swedish Award Winner

“As the Solidar Silver Rose Awards celebrate the achievements of exceptional people who dedicate their work to social justice the Silver Rose Jury decided that Globetree is an outstanding Award Winner in 2008.”

SOLIDAR’s Silver Rose Awards were launched in 2000 to help raise the profile of individuals and organizations whose struggles contribute greatly to social justice and equality throughout the world. The winners are always powerful advocates of change, united by their passion, commitment and vision for bringing about a fairer and more just society.

Globetree wants to congratulate everybody in our network being a part of this award. You are several thousands around the world of children and youth from all walks of life and adults representing many life experiences and professions! You have in so many ways supported, inspired, challenged and developed the vision and work of Globetree.

The award event will take place the 15 October 2008 at the European Parliament in Brussels.
See www.solidar.org

 

World CiC 2008
2-6 June 2008 Kampala, Uganda

See pictures from the Second World Championship in Cooperation, which took place in the wonderful City of Kampala, in Uganda.

Opening Future Vessel Parade Treeplanting

Partnership-twinning between municipalities in Sweden - Uganda - Kenya Sponsored by SALA IDA (Sida)
Globetree has supported the start of partnership-twinning between 10 cities/municipalities in Uganda, Kenya and Sweden. With financial support from Sala-Ida (Sida) mayors and other high officials from the 10 municipalities travelled to make the first contacts and prepare for projects. The United Nations Convention of the Rights of the Child and Agenda 21/Sustainable Development are the foundation of all projects actively involvning children and youth. Partnership Uganda-Sweden: Kampala - Kalix, Jinja - Skellefteå, Mukono - Vimmerby and Busia - Robertsfors. Partnership Kenya - Sweden: Homa Bay - Värmdö. All 10 came together for a common kick off at the Second World Championship in Cooperation hosted by Kampala City Council, 2 - 6 June 2008.

2008-03-13 to 2 April
Feasibility study of Children’s Village in Kenya
“Rights of the Child and Cooperation with Kenya Probation Authorities on improving rehabilitation activities in selected juvenile, borstal institutions and probation hostels".
Mr. Jacky Foo has on behalf of the Globetree done a feasibility study in Kenya for a Children’s Village with support from Forum Syd, Sweden. The study was made March 13 – April 2 in collaboration with Kenyan Ministry of Home Affairs.
The goal is to have a piece of land close to Nairobi where several organizations working with children at risk can cooperate and in that way reduce costs for food and heating, have rehabilitation and vocational activities, safety and security and efficient land use.
A proposal has been made to the Kenyan Ministry of Home Affairs to establish a Children’s Village and Vocational Centre (70 acres) at Lower Kabete. The Ministry has established a Kenya Committee in Oct. 2007. There is also a report called “Children on probation and their environment at Probation Centres in Kenya”.
Children’s Garden will develop a program which will test the ideas and suggestions which was expressed and concluded in the seminar. Children’s Garden will be a test arena to see in practice what works and what doesn’t work. The children were equal partners in the seminar and in the follow up program in Children’s Garden.

             Inauguration of the Childrens Meeting Place, Brussels

2008-03-04
Children's Meeting Place in Brusssels
Vice President Ms Margot Wahlström and Vice President/Commissioner Mr Franco Fratini inaugurate the Childrens Meeting Place at European Commission in Brussels the 4th of March.
Children and youth from the European School of Brussels performed Our Uniting Water and Soil Ceremony at the Inauguration of the Children's Meeting Place. The children presented questions and shared their concern for their environment and the world to Ms Wallström and Mr Frattini.

1-11th of January 2008
Meeting at Children’s Meeting Place, Simanjiro, Tanzania
At the very start of 2008 Globetree President Ms. Kajsa Dahlström, Managing Director of children’s and youth’s influence in Strängnäs and Globetree Representative Ms. Helena Edvinsson and Globetree representative Ms. Märta Velander were invited to Simanjiro District to meet and plan for a World Championship in Cooperation in Maasai land. Unfortunately, due to the crisis in the neighbour country Kenya, Ms. Kajsa Dahlström could not come. She is invited to come later on.
The meeting took place under the Maasai Mother Tree (Ficus Natalensis)
Around 200 people, young and old, gathered at the Children’s Meeting Place in Emboreet, Simanjiro district. A Committee was established that will work in Globetree spirit and Work for a WorldCiC. The committee was formed with members from each village, decision makers, school, women and children representatives.
Voices from Plenary Meeting:
“An International meeting here in Simanjiro would be for getting together; for strong friendship, for strengthening friendship, for people from different parts of the world to share and learn about new cultures. To see what we can have together and share. To give references to traditional environmental strategies. To find solutions for environmental protection.
To find the crossroads where we meet each other.”          
 “…Meeting with a connection to human roots…”
“…Thanks to Globetree nowadays most children are sent to school. No drop outs and low absence at the lessons. Now the grown ups listen to children needs and now the children can ask.”
“The Maasai culture is strong and has not allowed women and children to join meetings, but now there is a change”
“… here in Simanjiro our guests can also learn our culture”

2007-12
Chrismas at Children’s Garden
During Christmas over 200 children and visitors came together to celebrate Christmas at Children’s Garden in Nairobi, Kenya. Christmas became a wonderful celebration, thanks to a separate fund-raising organised by Ms. Ann Bergerlind teacher at Katarina Norra Schol, Stockholm. Goats, good food, sweets, decorations, presents and over 100 pairs of shoes made a great Christmas celebration. They all send their warm thanks to all sponsors!

Kajsa Dahlström, presiden Globetree: “We had a lot of fun! We danced, sang, played together. Many Swedes came and all joined for a Lucia procession. One of the goats joined the Lucia and was nicely decorated. A special Shoe Song and dance was composed by Robert Wawesh and his brother. It was performed by all children on the basket field before they received their shoes.
For me this year became extra special because just before Christmas, Jackson Gacegi was released from the Youth Prison in Mombasa after 1 year and 8 months. His special wish was to come to Children’s Garden and get carpenter education. Jackson had a tough time in prison and the Christmas in Children’s Garden marked a change of his life”.

2007-09-26
Globe Day at the Stockholm City Museum (Stadmuseum)
The Globe Day is the annual meeting, mainly with the Swedish Globetree network. The issues of this year were:
• WorldCiC in Kampala 2008. Preparations for Swedish participants.
• Exchange program between municipalities of Sweden and Kenya/Uganda
• Study Tour to Kenya and Uganda in December 2007.
• Planning for the theme weeks in Swedish municipalities in 2008: “We in the World and the World among us”

2007-08
Preperations for WorldCiC in Kampala
In the first two weeks of August the President of the Globetree, Ms. Kajsa Dahlström made a follow-up trip to Kenya and Uganda. During this trip the Office of the Permanent Secretary of the Kenyan Ministry of Home Affairs (MOHA) in principle endorsed the establishment of the Children's Village Project and promised to assist in providing access to land in Kenya.
Participants in the meeting were Director of Administration, Mrs. Emily Gatuguta, the Director of the Department of Probation Services and After Care and his colleagues, Director of the Department of Children's Services, the Chief Finance Officer and his colleagues and Mrs. Mercy Musomi of the Girl Child Network.
Other meetings were held with H.W. Deputy Mayor of Kampala and Head of Education in both Kampala and Entebbe together with Head Teachers, NGO’s and others who are in the Committee for the WorldCiC 08.

Nairobi Meetings
In Nairobi meetings were held with the Globetree partners in the Pillars of Hope.
The Children’s Garden is developing by leaps and bounds. The activity has been moving from the small metal sheet houses to the big house in Kawangare which allow space for board, lodging and education for more than 200 children. New toilets have been installed as the old ones collapsed. The program was visited together with artist and producer of music Mr. Robert W. Kiboy and his wife Ms. Lisa Forsberg in order to find new creative ways of art. Children’s Garden won a special competition this year. They were secnd in a National Competition between schools for Art.
The Baby Hope Centre was visited in its new premises where Ms. Jessica Bernestrom and her mother Monica volunteered to help for 14 days. Ms. Jane Ruvaga has now 10 abandoned babies and recently sent a SOS that the long period of rain makes it impossible to dry material nappies and the babies became sick in the cold. They have now a new washing machine and radiators in the children’s room.
Ms Jane Ramu has for a long time had problems with the school principal to accept her teaching of the deaf and blind children. It came to a point where the principal closed her classrooms. The parents took action and media raised the problem. The department is now opened again and another positive result of the attention was that Jane now has a chief position for the education of deaf and blind children.

2007-08
Stockholm Water Symposium
At Stockholm Water Symposium during the Stockholm Water Week in August, the President of Globetree got the opportunity to meet with the Mayors of Entebbe, Homa Bay, Kisumu and Mwanza, Deputy Mayor of Kampala and the Director of Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation (LVRLAC). The issue of Children’s Empowerment and Children’s Participation was discussed. Another meeting took place with H.W. Mayor of Entebbe and Deputy Mayor of Kampala for the planning of the WorldCiC next year and the Seminar during the coming Study Tour in December.

2007-05-08
Invitation - Dialogue between children and politicians
The 8 of May 120 children and youth from 10 schools in Stockholm met with representatives from the five political parties of the City under the oak tree in the courtyard of the Stockholm City Hall. The tree is the Stockholm Children’s Meeting Place with inspiration from the Mother Tree at UN in Nairobi. The pupils had prepared questions in their respective schools and decided which questions to bring to their politicians, who answered their questions. The pupils also had the opportunity to put questions to the foreign guests from Kenya, Uganda and Malaysia.

2007-04-30
Study tour in Sweden with delegates from Uganda, Kenya and Malaysia
Between the 5th and 17th of May Mayors and leaders of organisations from Kenya, Malaysia and Uganda came to Sweden for a study tour during 14 days in May. They visited 6 municipalities – Värmdö, Haninge, Vimmerby, Strängnäs, Kalix, Skellefteå – and 2 City districts of Stockholm – Katarina-Sofia and Tensta. The group of ten persons was keen to learn how children, young persons, teachers, project leaders and politicians prepared, realized and followed up of the WorldCiC in Stockholm, 2006.
The study tour included a seminar at The Swedish Association of Local Authorities and Regions, a visit to Barnombudsmannen (Children’s ombudsman), the Swedish Parliament, Stockholm City Hall and Stockholm Culture Administration.

2007-01-07
UNEP conference on Globalization and the Environment
Globetree got a unique invitation from UNEP (United Environment Programme) to contribute to the 24th session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum in the conference on Globalization and the Environment 5 - 9 February 2007, Nairobi, Kenya

The Globetree contributed with 4 events:
• Participation in the Opening Ceremony of the conference
• Dialogue between delegates and children at the United Nations Children’s Meeting Place
• Connected Dreams Scuplture to UNEP from Varberg Municipality. Connected Dreams was one of the art presentations at the Future Vessel of WorldCiC 2006 in Stockholm. Connected Dreams became a Centre Peace of art at the UN Conference and also gave name to the Conference itself. Connected Dreams is a huge Drop of Water uniting all nations of the world and has now its final place at the United Nations.
• Exhibitions
Globetree invited 50 children to participate in the program from Kenya, Tanzania, Uganda and Sweden and we worked together with “Tree Theatre Group” from Malaysia. The joint Opening Program of the UNEP’s Governing Council Meeting became a success!
The children presented Our Uniting Water Ceremony and inspired the audience to sing along in “Let Us Join! – You Can Count on Us!” – Directly after the ceremony the Vice President of Kenya made his address to the conference.
The Ministers of Environment from Algeria, Kenya and Sweden together with the Ambassador from Malaysia and several Mayors participated in a non-formal meeting at the Children’s Meeting Place under the acacia tree of the United Nations.
The Connected Dreams sculpture was placed at the entrance and welcomed all delegates.

Vice Mayor of Nairobi Mr. Ferdinand Ndungu Waititu invited to a meeting February 6, where coming hosts of a World Championship in Cooperation discussed future cooperation.
Vice Mayor of Kampala Ms. Namayanja Florence presented how Kampala is planning for WorldCiC around World Environment Day (2-5 June) 2008
The Mayor of Morelia, Mexico, Mr. Salvador López Oruna participated to get ideas of a planned WorldCiC in Mexico.
Mr. Jes. I. Izaidin, leader of ”Tree Theatre Group Malaysia” will take the idea with him back home to the Mayor of Kuala Lumpur to host a WorldCiC in 2010.

In connection with the UNEP Conference Globetree organized a study tour to Nairobi between the 3rd to the 10th of February.
Invitation, programme and practical information

Äldre nyheter - Older news - Years 2003-2004

Tillbaks | Back