Partnership/twinning programs in Africa

Globträdet har medverkat till att partnerskaps-program har etablerats mellan 5 kommuner i Sverige och 5 kommuner i Uganda och Kenya;

I Uganda
Kalix– Kampala
Kalix hemsida
Sveriges Ambassad i Kampala
Artikel i NSD om samarbete Kalix-Kampala

Robertsfors – Busia
Youth Forum Robertfors
Robertsfors - Busia samverkan

Skellefteå – Jinja
Skellefteå Kommuns hemsida
Bildgalleri Skellefteå Kommun
On Facebook
En utställning

Vimmerby – Mukono
Vimmerby Kommun och Mukono
Vimmerby och Globträdet
Mukono program i Vimmerby Feb 2010

I Kenya
Värmdö – Homa Bay
Värmdö Kommuns och Homa Bay
Rapport från Homa Bay april 2008

Globträdet har haft program och samverkan med de svenska kommunerna under många år.
Ett samarbetsavtal med Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation (LVRLAC) skrevs under 2004.
Alla kommunerna har deltagit i Globträdets återkommande studieresor till Children’s Meeting Place på FN.
Partnerskapsutbytet utgår FN’s konventionen om Barnets Rättigheter och Agenda 21/Hållbar utveckling.

Tillbaks | Back